Home | Technotron 2016

Welkom

De onderscheidende kracht van Technotron is dat wij onze mechatronische kennis op een efficiënte manier inzetten. Dit doen wij voor sterk uiteenlopende, bedrijfsspecifieke vraagstukken. Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij vanaf het allereerste ontwerp rekening houden met bedieningsgemak,  meerjarenperspectief en actuele  wet- en regelgeving.

Technotron ontwerpt en bouwt uiteenlopende (besturings-) en energiesystemen. Deze systemen vinden wereldwijd hun weg naar de industrie en petrochemie, machinebouw, utiliteit en de offshore en maritieme markt. Deze systemen zijn zo divers dat een eenvoudige opsomming nooit volledig kan zijn. Daarom geven wij u met deze website een uitgebreid beeld van de projecten die wij succesvol hebben uitgevoerd. Overtuig uzelf; laat onze mechatronische kracht ook voor u werken!

Disciplines

Projecten