Maintenance / inspectie | Technotron 2016

Maintenance / inspectie

ATEX inspectie

Bedrijven en eindgebruikers zijn verplicht om installaties welke zich in ATEX (Franse afkorting voor ATmospheres EXplosives) gezoneerd gebied bevinden periodiek te inspecteren. Dit zijn installaties in gebieden waarin zich een brandbaar gas of stof bevindt.
Deze elektrische installaties moeten worden beoordeeld volgens de regels die zijn opgenomen in de NEN-EN IEC 60079 deel 17, Explosieve atmosferen: Inspectie en onderhoud van elektrisch installaties.
Aan de hand van deze norm wordt beoordeeld of de beschermingswijze voldoet aan de eisen welke gesteld worden binnen de zone/installatie waarin deze componenten zich bevinden. Dit wordt vastgesteld door de ATEX markeringen aanwezig op de componenten. Er wordt o.a. gekeken naar de gasgroep, temperatuurklasse en beschermwijze van het object. Er zijn drie inspectieklassen: Visueel, Nauwkeurig & Gedetailleerd.

Zie hier enkele gerealiseerde projecten maintenance/inspectie:

Klik hier voor onze leaflet.

 

 

 

 

.

Disciplines