Persinstallatie werkt afval op tot mest

TechnoTron

Technotron ontwerpt en bouwt uiteenlopende (besturings-) en energiesystemen.

Persinstallatie werkt afval op tot mest

Technotron maakt voor Suiker Unie een installatie rond filterdoekpersen

Het afvalproduct uit de suikerfabriek, de ‘slurry’, bestaat uit een mengsel van water en kalk.

Door deze ‘slurry’ te drogen, kan het verkocht worden aan boeren voor verspreiding over het land. Hiervoor had Suiker Unie behoefte aan een installatie voor vier speciale filterdoekpersen. Technotron tekende voor het ontwerp en de bouw van de Betacal/Carbo persinstallatie. Hiervoor werd het besturingssysteem opgebouwd rond de nieuwe S7-1200 PLC met touchscreen. Iedere pers heeft een eigen PLC met een eigen touchscreen.

Download leaflet