Inspectie laagspanningsinstallatie | Technotron

Inspectie laagspanningsinstallatie

Periodieke inspectie van uw elektrische installatie vermindert het risico op storing, brand en aanrakingsgevaar. U voldoet hiermee aan de eisen van uw verzekeraar.

Technotron is volledig gecertificeerd voor het inspecteren en keuren van laagspanningsinstallaties. De keuringen die Technotron uitvoert zijn de volgende:

  • Keuring van nieuwe installaties, eerste inbedrijfname volgens NEN 1010 deel 61
  • Inspecties van bestaande installaties volgens NEN 1010 deel 62 periodieke inspectie
  • Inspecties van bestaande installaties volgens NEN3140
  • Inspecties van bestaande installaties volgens de SCIOS scope 8
  • Inspecties van bestaande installaties volgens de SCIOS scope 10, deze is gebaseerd op de NTA 8220 en de NPR 8040-1

Wat is een “eerste inbedrijfname” van een elektrische installatie?

Een nieuwe installatie of een aanpassing van een installatie moet worden getoetst aan de NEN 1010. Hierbij wordt gekeken of de installatie inderdaad voldoet aan de eis betreffende het veiligheidsniveau en het doel van het gebruik. Daarnaast wordt zoveel mogelijk 100% gemeten en beproefd om te zien of beveiligingen binnen de geëiste tijden kunnen aanspreken.

Wat is een NEN inspectie?

Een elektrische installatie moet worden onderhouden en geïnspecteerd.  Dit komt voort uit de Arbowet, waarin de NEN 3140 is aangewezen.

De NEN 3140 is de norm waarin alle procedures met betrekking tot veilig werken, aanwijzingen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De wijze van aanleg, veiligheidsniveau en eisen voor alle laagspanning installaties zijn vastgelegd in de NEN 1010.

Een NEN 3140 inspectie kan enkel worden uitgevoerd indien er een installatieverantwoordelijke aanwezig is. Dit is een gecertificeerd persoon met een aanwijzing vanuit de directie. De installatieverantwoordelijke zal een inspectieplan uiteenzetten en het te inspecteren deel afbakenen.

Indien er geen installatieverantwoordelijke is wordt er geïnspecteerd volgens NEN 1010 deel 62, periodieke inspectie. Voordat een inspectie kan worden uitgevoerd wordt er samen met de opdrachtgever een inspectieplan opgemaakt.

De NEN 3140 verwijst naar deel 62 van de NEN 1010 voor de uit te voeren metingen en beproevingen. De NEN 1010 verwijst naar de 3140. De NEN 3140 en de NEN 1010 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Naast de NEN 1010 bestaat tegenwoordig ook de NEN 4010. Deze norm is een kleinere versie van de NEN 1010. De NEN 4010 heeft geen aanwijzing. Bij een keuring “eerste inbedrijfname” van de installatie zal de NEN 1010 worden toegepast voor de toetsing.

Wat is een SCIOS inspectie?

Naast de reguliere en van oudsher bekende NEN- inspecties zijn er ook inspectiemethoden volgens de SCIOS certificering regeling. De SCIOS scope 8, 9, 10, 11 en 12.

Technotron is gecertificeerd voor de SCIOS scope 8 en 10 inspecties.

Een SCIOS scope 8 inspectie lijkt op de NEN 1010 deel 62, periodieke inspectie methode. Echter dwingt de SCIOS scope 8 regeling via het technisch document een minimaal te inspecteren deel vast te leggen in het inspectieplan. Er mag altijd meer worden geïnspecteerd natuurlijk.

Een SCIOS scope 10 inspectie is een inspectie van elektrisch materieel op brandrisico`s. Deze heeft een geheel ander doel dan de alle andere inspectiemethoden.  Met enkel een SCIOS scope 10 inspectie wordt niet voldaan aan de Arbowet. Deze manier van inspecteren is ontstaan vanuit de verzekeringsmaatschappijen.

Ook hier dwingt de SCIOS scope 10 regeling via het technisch document een minimaal te inspecteren deel vast te leggen in het inspectieplan. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een thermografisch onderzoek volgens de NPR 8040-1 (beoordelen van gemeten temperatuur).

Wilt u een offerte aanvragen of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op.