Nieuws | Technotron

Technotron ontwikkelt de besturing voor het Holmatro synchroon positioneringssysteem.

1 juni 2017

Reeds in 2013 ontstond bij Holmatro het idee om een synchroon positioneringssysteem te ontwikkelen, waarbij met relatief kleine hydraulische cilinders grote lasten kunnen worden getild. Omdat de besturing van het systeem aan moest sluiten bij de uitgangspunten om een extreem gebruiksvriendelijk, nauwkeurig en veilig hefsyteem te ontwikkelen, heeft Holmatro een eigen visie op de besturing ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van het besturing heeft men contact opgenomen met Technotron.  Door het samenvoegen van Technotron’s kennis van mechatronica en Holmatro’s kennis op het gebied van hoge druk hydraulica en heftoepassingen, werd destijds een centraal gecontroleerd besturingssysteem met synchroon hef- en daalfunctionaliteit gerealiseerd. Recent is dit besturingssysteem uitgebreid met meer geavanceerde opties zoals o.a. het levellen van de last en zwaartepunt bepaling. Het levellen maakt het o.a. mogelijk om scheefstaande objecten zeer nauwkeurig en gecontroleerd horizontaal te positioneren. Het eerste besturingssysteem met levelling optie is inmiddels aan Holmatro uitgeleverd en met succes ingezet bij de eindklant “House Lifters / Meccanico” te Nieuw Zeeland.

 

House Lifters heft en re-levelled gebouwen in Christchurch en Canterbury die beschadigd zijn geraakt na een aardbeving. Het gaat hierbij om zowel bedrijfspanden en woningen als om monumentale panden en kerken. Voor het veilig en gecontroleerd heffen, dalen en levellen van deze zware objecten, was House Lifters op zoek naar een flexibel, gemakkelijk te hanteren en uiterst nauwkeurig synchroon positioneringssysteem. Omdat complexe hefprocedures ook vaak gepaard gaan met 'kantelen', was deze functie is een must-have in het nieuwe besturingssysteem. Holmatro ontwikkelde het 2.000 ton synchroon positioneringssysteem waarbij Technotron de ontwikkeling van de besturingssoftware en het controlesysteem voor zijn rekening nam.

 

Rod Moore, eigenaar van House Lifters en Meccanico:

"Zes jaar na de Canterbury aardbevingen merkten we een verschuiving in onze hefwerkzaamheden van particuliere woningen (huizen) naar commerciële gebouwen.

Een zwaarder hefsysteem was gewenst. Tijdens mijn zoektocht naar een geschikt systeem ontdekte ik echter dat deze hefsystemen ook letterlijk groot en zwaar waren.

Dit betekende een extra investering in een vrachtwagen.  Het Holmatro systeem bleek daarentegen relatief klein, waardoor het voor ons gemakkelijk hanteerbaar bleef zonder extra benodigdheden. Ik besloot daarom het synchroon computergestuurd hydraulische hefsysteem bij de Nederlandse hydrauliekproducent aan te schaffen. Zij ontwikkelden een volledig op maat gemaakt positioneringssysteem. Bij oplevering in Nieuw-Zeeland verzorgde twee engineers van Holmatro een intensieve training voor mij en mijn medewerkers en hebben zij ons vakkundig  op gang geholpen. En met succes. Zonder problemen konden we de betonnen vloer van een 340 ton gebouw in Ferrymead (Christchurch) 200 millimeter heffen om deze te herpositioneren. Na de plaatsing van 25 vijzels, het koppelen van de hydraulische pompen en het aansluiten van de bedrading op de computer kon het systeem direct de hoogtes meten. Bij andere systemen had ik bij het gelijktijdig heffen van verschillende cilinders meerdere jongens nodig om alle hefpunten in de gaten te houden. Dit systeem controleert alle punten gelijktijdig terwijl het gebouw langzaam omhoog gaat. Indien zich een probleem voordoet, zoals het plotseling instorten van een hefsteun, waarschuwt het systeem automatisch en stopt het proces zodat niets beschadigd of breekt. Na het op hoogte brengen van het gebouw hebben we deze gestut. Ontstane gaten zijn opgespoord met behulp van een radartest en de vloeren zijn gecontroleerd op verzakkingen. Uiteindelijk hebben we alle onvolkomenheden uit de betonnen vloer kunnen halen en kregen we deze met een maximale afwijking van 0,1 mm terug naar de originele vorm.”