Nieuws | Technotron

Technotron wint contract besturingskasten Nieuwe Sluis Terneuzen.

14 december 2021

Wij zijn blij u te informeren dat Technotron de aandrijving en besturingskasten voor het “NST” ( Nieuwe Sluis Terneuzen) project gaat produceren en leveren.

De Nieuwe Sluis Terneuzen is een van de grootste sluizen ter wereld welke in opdracht van het Vlaams Nederlandse Schelde Consortium uitgegeven is aan De Sassevaart.

Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer, voor zowel binnenvaart- als zeeschepen. Vlaanderen en Nederland kunnen door de komst van de Nieuwe Sluis en de daardoor verbeterde infrastructuur beiden rekenen op een aanzienlijke economische impuls.

De opdracht voor de productie en levering van de aandrijf en besturingskasten is uitgegeven door Engie Infra & Mobility, tegenwoordig Equans welke als subcontractor de volledige besturing en infra van de gehele Nieuwe Sluis voor hun rekening neemt.

Het betreft c.a. 270 besturingskasten en enkele hoofdverdelers welke nodig zijn voor dit project.

Deze order volgt op een eerdere order voor alle besturingskasten ten behoeve van de renovatie van de twee draaibruggen van het kanaal Gent Terneuzen, kortweg het DKGT project.

Voor Technotron betekent dit ruim 1,5 jaar werk.