InSpect | Technotron

InSpect

Waarom inspecteren?

Wanneer elektrische installaties of apparatuur in functie weigeren kunnen de gevolgen catastrofaal zijn. Dit geldt zowel voor industriële installaties als voor particuliere installaties.

De inspectiekosten zijn laag in vergelijking met de equipment schades, ongeplande productie-stilstanden en verliezen van productieopbrengst als gevolg van defecten. Het vroegtijdig opsporen van toekomstige problemen voorkomt ongeplande stops, storingen en overmatige slijtage. Dit heeft als gevolg lagere kosten. Door te inspecteren kan de veiligheid van de installatie worden gewaarborgd en kunt u voldoen aan de wettelijke eisen alsook de eisen van de verzekeraars.  

Technotron beschikt over de kennis en apparatuur nodig voor verschillende inspectiemethodieken en kan hiermee voor u een groot scala van inspecties uitvoeren.

Inspectie laagspanning installaties

Periodieke inspectie van uw elektrische installatie vermindert het risico op storing, brand en aanrakingsgevaar. U voldoet hiermee aan de eisen van uw verzekeraar.

Technotron is volledig gecertificeerd voor het inspecteren en keuren van laagspanningsinstallaties. De keuringen die Technotron uitvoert zijn de volgende:

  • Keuring van nieuwe installaties, eerste inbedrijfname volgens NEN 1010 deel 61
  • Inspecties van bestaande installaties volgens NEN 1010 deel 62 periodieke inspectie
  • Inspecties van bestaande installaties volgens NEN3140
  • Inspecties van bestaande installaties volgens de SCIOS scope 8

Inspecties van bestaande installaties volgens de SCIOS scope 10, deze is gebaseerd op de NTA 8220 en de NPR 8040-1

Lees hier verder over de laagspannings inspecties.
 

Thermografie

Met behulp van Thermografie kunnen elektrische componenten, schakelingen en verbindingen perfect gecontroleerd worden op hotspots. Deze hotspots kunnen duiden op toekomstige problemen. Veelal zijn deze het  gevolg zijn van slijtage, onjuiste bevestigingen en/of het loszitten van verbindingen.

Door tijdig te controleren kan (vervolg)schade en/of brand voorkomen worden. Dit brengt een kostenbesparing met zich mee doordat onderhoud beter gepland kan worden en gerichter kan worden uitgevoerd.

Lees hier verder over de thermografische inspecties.

Power Quality Analyse

Power Quality problemen zijn een belangrijke oorzaak van ongeplande downtime, storingen in apparatuur en defect equipment. Onverklaarbare storingen of problemen in de elektrische installatie zijn vaak een gevolg zijn van een slechte spannings- en stroomkwaliteit.

Power Quality Analysis is een onmisbaar deel van elk gedegen onderhoudsprogramma. Het wordt ingezet als voorspellend onderhoud om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het equipment te garanderen en de “time-to-failure” in te schatten. Ook kan het worden toegepast bij het oplossen van acute problemen.

Lees hier verder over de Power Quality Analyse.

Ultrasound

Wanneer elektrische toestellen zoals transformatoren, schakelinrichtingen, isolatoren, scheiders etc. in functie weigeren kunnen de gevolgen catastrofaal zijn. Dit geldt zowel voor industriële installaties als voor energie transmissie- en distributiesystemen.

Met de inzet van ultrasound inspectie kunnen bijvoorbeeld arcing, tracking, corona verschijnselen en mechanische losheid tijdig geconstateerd worden. Dit stelt u in staat adequaat te handelen binnen de geplande tijd. Het grootste voordeel hiervan is kostenbesparing door goede voorbereiding van gericht uitgevoerd onderhoud.

Lees hier verder over de Ultrasound inspecties.

Motor Circuit Analyse

Het op periodieke basis uitvoeren van MCA Inspecties biedt een basis om trendmatig alle kritische equipment te volgen. Op basis van de trendanalyses kunnen tijdig de onderhoudsacties worden voorspeld. Hiermee wordt efficiency gekoppeld aan de effectiviteit van de onderhoudswerkzaamheden.

Afwijkingen worden in een vroeg stadium gedetecteerd zodat reparatie gepland en uitgevoerd kan worden ver voordat het probleem escaleert. Met als gevolg minder risico en lagere reparatie en vervangingskosten. De MCA onderzoekskosten zijn relatief laag en kostenbesparend in vergelijking
met de equipment schades, ongeplande productie-stilstanden en productieopbrengst verliezen.

Lees hier verder over de Motor Circuit Analyse.

Wilt u een offerte opvragen of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op.