Technotron beschikt over de benodigde kennis en apparatuur voor verschillende inspectiemethoden en kan hiermee een groot scala aan inspecties uitvoeren. Wanneer elektrische installaties of apparatuur in functie weigeren kunnen de gevolgen catastrofaal zijn. Het vroegtijdig opsporen van toekomstige problemen voorkomt ongeplande stops, storingen en overmatige slijtage. Door te inspecteren kan de veiligheid van de installatie worden gewaarborgd en wordt voldaan aan de wettelijke eisen alsook de eisen van de verzekeraars.

Inspectie laagspanningsinstallatie

Periodieke inspectie van uw elektrische installatie vermindert het risico op storing, brand en aanrakingsgevaar. U voldoet hiermee aan de eisen van uw verzekeraar. Technotron is volledig gecertificeerd voor het inspecteren en keuren van laagspanningsinstallaties.

  • Keuring van nieuwe installaties, eerste inbedrijfname volgens NEN 1010 deel 61
  • Inspecties van bestaande installaties volgens NEN 1010 deel 62 periodieke inspectie
  • Inspecties van bestaande installaties volgens NEN 3140
  • Inspecties van bestaande installaties volgens de SCIOS scope 8
  • Inspecties van bestaande installaties volgens de SCIOS scope 10, gebaseerd op NTA8220 en NPR8040-1
  • Inspecties volgens de SCIOS scope 12 doen wij  niet!

Daarnaast zijn we in het bezit van:

  • Infrarood level 1 en level 2 certificering
  • Ultrasound categorie I certificering volgens ISO 18436-8
Technotron Inspect Infrarood meting

Thermografie

Met behulp van Thermografie controleren we elektrische componenten, schakelingen en verbindingen op hotspots. Deze hotspots kunnen duiden op toekomstige problemen. Veelal zijn deze het gevolg zijn van slijtage, onjuiste bevestigingen en/of het loszitten van verbindingen. Door tijdig te controleren kan schade en/of brand voorkomen worden.

Technotron Inspect Ultrasound meting

Ultrasound

Met Ultrasound onderzoek detecteren en identificeren we afwijkingen in equipment, installaties en componenten, nog vóórdat het functionele problemen veroorzaakt.

De specifieke geluidskwaliteit wordt hoorbaar gemaakt met de koptelefoon en de intensiteit wordt zichtbaar gemaakt op het display. De opgenomen geluiden worden geanalyseerd en de bevindingen worden gerapporteerd in een inspectierapport.

Technotron Inspect Power Quality Analyse

Power Quality Analyse

Power Quality Analyse is onmisbaar in ieder goed onderhoudsprogramma. Het maakt het mogelijk om de kwaliteit van het voedingsnet en de stromen te analyseren, waardoor de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de apparatuur gegarandeerd kunnen worden.
Ongewenste storingen en problemen in de elektrische installatie kunnen hierdoor voorkomen worden.

Motor Circuit Analyse

Het op periodieke basis uitvoeren van MCA Inspecties biedt een basis om trendmatig alle kritische equipment te volgen. Op basis van de trendanalyses kunnen tijdig de onderhoudsacties worden voorspeld. Hiermee wordt efficiency gekoppeld aan de effectiviteit van de onderhoudswerkzaamheden. Afwijkingen worden in een vroeg stadium gedetecteerd zodat reparatie gepland en uitgevoerd kan worden ver voordat het probleem escaleert.