Waarom inspecteren?

Wanneer elektrische installaties of apparatuur in functie weigeren kunnen de gevolgen catastrofaal zijn. Dit geldt zowel voor industriële installaties als voor particuliere installaties. De inspectiekosten zijn laag in vergelijking met de equipment schades, ongeplande productie-stilstanden en verliezen van productieopbrengst als gevolg van defecten. Het vroegtijdig opsporen van toekomstige problemen voorkomt ongeplande stops, storingen en overmatige slijtage.

Door te inspecteren kan de veiligheid van de installatie worden gewaarborgd en wordt voldaan aan de wettelijke eisen alsook de eisen van de verzekeraars. Technotron beschikt over de kennis en apparatuur nodig voor verschillende inspectiemethoden en kan hiermee een groot scala van inspecties uitvoeren.

Daarnaast is Technotron volledig gecertificeerd voor het inspecteren en keuren van laagspanningsinstallaties.