Nieuws | Technotron

Besturingskasten voor draaibruggen Kanaal Gent Terneuzen (DKGT) project afgerond.

16 december 2021

De productie van de besturingskasten t.b.v. de renovatie van de draaibruggen over het kanaal Gent – Terneuzen is voltooid.
Het project Draaibruggen Kanaal Gent-Terneuzen omvat het moderniseren van de technische installaties en op afstand bedienbaar maken
van twee draaibruggen in het zuidelijkste puntje van Zeeuws-Vlaanderen: Draaibrug Sluiskil en Draaibrug Sas van Gent.
De draaibruggen maakten onderdeel uit van een traditioneel UAV-GC-project waarin eerder al vijf objecten zijn aangepakt. 
In minder dan 1 jaar tijd heeft Technotron c.a. 160  besturingen en verdeler kasten geproduceerd en geleverd.
Gedurende deze December maand zijn de laatste puntjes op de i gezet.
Het was een project waarbij een intensieve samenwerking en een hoge mate van flexibiliteit tussen Engie Infra & Mobility,
Rijkswaterstaat en Technotron  centraal stond. Om de steeds wisselende planningen te kunnen halen moest er vaak tijdens de nog lopende  
engineering fase al geproduceerd worden. Dit vraagt natuurlijk een hoge mate van improvisatie vermogen en een flexibele houding van alle partijen.
Ondanks de strakke planning is onze hoge kwaliteit standaard zonder enige concessies constant gebleven.Technotron heeft met dit project aangetoond een belangrijke toegevoegde waarde te kunnen leveren.

 

.