Maintenance / inspectie | Technotron

Maintenance / inspectie

Thermografie:

Een infrarood (IR) thermografie onderzoek betreft een zogenoemd "kwalitatief onderzoek". Kwalitatieve thermografie berust op het analyseren van thermografische patronen en vergelijken van de onderlinge temperatuurverschillen met naastliggende componenten. Op die manier kunnen abnormaliteiten worden vastgesteld en gelokaliseerd. Het onderzoek en de meetwaarden zijn dan ook niet gericht op het meten van de exacte temperaturen.

Ultrasound:

Het doel van een Ultrasone Airborne I Structureborne onderzoek is om met behulp van Ultrasound meetapparatuur op een niet-destructieve wijze al in een zéér vroeg stadium het ontstaan van kleine en/ of grote afwijkingen zoals elektrische (LS & HS), mechanische (lagers, kleppen, cilinders, ventielen etc.) defecten en lucht/gas lekkages welke niet met het "blote" oog en/of "gehoor" waarneembaar zijn, te detecteren en te identificeren.

MCA, ESA & Power Quality:

Het Motor Circuit Analysis (Offline), Electrical Signature Analysis (Online) en Power Quality (Online) onderzoek betreft een zogenoemd "Kwantitatief onderzoek", waarbij op basis van concrete metingen en geregistreerde meetwaarden een analyse wordt uitgevoerd welke leidt tot een uitspraak over de conditie van het gemeten equipment.

ATEX:

Bedrijven en eindgebruikers zijn verplicht om installaties welke zich in ATEX (Franse afkorting voor ATmospheres EXplosives) gezoneerd gebied bevinden periodiek te inspecteren. Dit zijn installaties in gebieden waarin zich een brandbaar gas of stof bevindt. Deze elektrische installaties moeten worden beoordeeld volgens de regels die zijn opgenomen in de NEN-EN IEC 60079 deel 17, Explosieve atmosferen: Inspectie en onderhoud van elektrisch installaties. Aan de hand van deze norm wordt

beoordeeld of de beschermingswijze voldoet aan de eisen welke gesteld worden binnen de zone/installatie waarin deze componenten zich bevinden. Dit wordt vastgesteld door de ATEX markeringen aanwezig op de componenten. Er wordt o.a. gekeken naar de gasgroep, temperatuurklasse en beschermwijze van het object . Er zijn drie inspectieklassen: Visueel, Nauwkeurig & Gedetailleerd.

Vibratie en trillingen:

Trillingsmetingen kunnen een goed beeld geven van de conditie van bestaande, nieuwe en gereviseerde rotating equipment. Door trillingsmetingen met zorg uit te voeren en te analyseren kunnen bijzonderheden, gebreken en storingen vroegtijdig opgespoord worden. De analyse heeft als doel de bron van de trillingen aan rotating equipment te lokaliseren. Dit is mogelijk door gebruik te maken van trend en spectrum analyses.

Visuele inspecties:

Onder visuele inspecties kunnen allerhande inspecties vallen. Denk hierbij aan visuele inspecties aan machines en installaties om " blinde" gebreken te ontdekken. Blinde gebreken kunnen gebreken zijn welke door de gebruiker van de machine niet opvallen omdat hij of zij de machine bediend.

NEN inspecties:

NEN keuringen en inspecties zijn onmisbaar wanneer u de veiligheid van elektrotechnische besturingen en laagspanningsinstallaties wilt garanderen. Als specialist in elektrotechniek verrichten wij NEN 3140 en NEN 1010 keuringen en inspecties.

Zie hier enkele gerealiseerde projecten maintenance/inspectie:

Klik hier voor onze leaflet.

 

Disciplines