Met behulp van Thermografie kunnen elektrische componenten, schakelingen en verbindingen perfect gecontroleerd worden op hotspots. Deze hotspots kunnen duiden op toekomstige problemen. Veelal zijn deze het gevolg van slijtage, onjuiste bevestigingen en/of het loszitten van verbindingen. Door tijdig te controleren kan  (vervolg)schade en/of brand voorkomen worden. Dit brengt een serieuze kostenbesparing met zich mee doordat onderhoud beter gepland kan worden en gerichter kan worden uitgevoerd.

Wat is Thermografie?

Thermografie is een niet-destructieve onderzoekmethode. Er wordt gebruik gemaakt van het natuurkundig gegeven dat elk object infrarode straling uitzendt. De golflengte is afhankelijk van de hoogte van de objecttemperatuur.

Technotron Inspect Infrarood meting

Hoe werkt een Thermografie inspectie?

Met behulp van de Infraroodcamera wordt de gemeten elektromagnetische straling omgezet in een elektrisch signaal wat in de vorm van een zogenaamde thermogram op het scherm van de camera gepresenteerd wordt.

De door de IR-camera gemeten temperatuur is voor een belangrijk deel afhankelijk van de emissiefactor van de materialen waarop gemeten wordt. De emissiefactor is de verhouding tussen de werkelijke temperatuur van een object en de temperatuur zoals deze gemeten wordt door de infrarood detector. Als de emissiefactor laag is wordt een lagere temperatuur gemeten dan de werkelijke temperatuur. Het is dan ook belangrijk om voor het meten van absolute temperaturen de juiste emissiefactor van de materialen te kennen en toe te passen. Het vaststellen van de emissiviteit is echter niet altijd mogelijk en ook niet altijd noodzakelijk.

Het thermografieonderzoek richt zich veelal niet op het meten van absolute temperaturen, maar op het registreren van relatieve temperaturen. Omdat de gemeten temperatuur bij (toekomstige) defecten vaak niet te hoog is maar juist afwijkend. Relatieve temperaturen geven dan ook veel meer informatie over de verborgen gebreken en defecten dan de werkelijke temperaturen. De temperaturen worden namelijk vergeleken met die van overeenkomstige situaties zoals:

  • Gelijk belaste drie fasen verbindingen en componenten
  • Stroomrailverbindingen met meerdere bouten en moeren
  • Lagers van rotating equipment
  • Niveau metingen in tanks
  • Niveau metingen van “sludge”( bezinksel) in tanks
  • Dichtslippen van leidingen
  • Defecten in isolatiemateriaal