Wat is Motor Circuit Analysis?

Motor Circuit Analysis is niet-destructieve onderzoeksmethodiek waarbij gebruik wordt gemaakt van een lage test-wisselspanning (100–800 Hz) om elektrische machines en toebehoren (kabels, verbindingen, windingen, etc.) al in een zéér vroegtijdig stadium te onderzoeken op de ontwikkeling en aanwezigheid van potentiële fouten. Vanuit de uitgevoerde MCA metingen, de meetwaarde interpretatie en gegevensanalyse kan een gerichte predictie worden gedaan over het ontstaan, de aanwezigheid en de ernst van de potentiële fout(en).

De MCA inspectie kan uitgevoerd worden rechtstreeks vanuit het Motor Control Center (MCC),  of direct aan de motoraansluitingen zelf. Het voordeel van het testen vanuit het MCC is dat hierbij het gehele motorcircuit, dus met inbegrip van de aansluitingen, motorkabels, veilig werkschakelaars in het hoofdcircuit e.d. tussen het testpunt en de motor, kunnen worden gemeten en geëvalueerd.

De methode maakt deel uit van elk World-class Onderhoudsprogramma en wordt ingezet als voorspellend onderhoud om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het equipment te garanderen, bij het oplossen van acute problemen, en om de “time-to-failure” in te schatten.

Waarom MCA onderzoek?

Het doel van een MCA onderzoek is om met behulp van Motor Circuit Analysis inspectieapparatuur in een zéér vroeg stadium het ontstaan van onvolkomenheden en/of “potentiële” fouten in elektrisch equipment (motoren, generatoren, spoelen, transformatoren e.d.) te detecteren en te identificeren.

Predictief MCA onderzoek stelt u in staat om tijdig en op planmatige wijze de gepaste “correctieve” onderhoudsactiviteiten uit te voeren. Het uitvoeren van een MCA onderzoek op periodieke basis draagt bij aan het verhogen van de betrouwbaarheid, de kwaliteit, de beschikbaarheid en de veiligheid van de productie installaties.

Welke fouten kunnen met MCA onderzoek gevonden worden?

Stator Winding “Failure Modes”

De primaire oorzaak van elektrische motorwinding fouten wordt veroorzaakt door elektrische kortsluitingen, zoals:

 • Kortsluiting tussen windingdraden onderling van een spoel  (turn-to-turn short)
 • Kortsluiting tussen  spoelen onderling in één fase  (coil-to-coil short)
 • Kortsluiting tussen de spoelen van verschillende fasen  (phase-to-phase short)
 • Open fasen
 • Verbrande en/of gecontamineerde wikkelingen
 • Kortsluiting van winding(en) naar aarde

Rotor “Failure Modes”

 • Onderbroken rotorkooi staven en/of gietfouten
 • Rotor excentriciteit
 • Rotor luchtspleet afwijking

Aansluiting “Failure Modes”

 • Kabel fouten (aardfouten, “losse” connecties en/of open verbindingen)
 • Overgangsweerstand Veilig Werk Schakelaar contacten
 • Component fouten (van MCC tot motor: bekabeling – relais –SWS- etc.)

De genoemde Failure Modes kunnen veroorzaakt worden door een enkelvoudig probleem of door een combinatie van meerdere problemen, zoals:

 • Thermische problemen (veroudering, overbelasting en/of wisselende belasting)
 • Mechanische problemen (beweging, rotor en/of onderdelen)
 • Elektrische problemen (diëlectrische stress, corona en/of transiënten) 
 • Omgevingsinvloeden (vochtigheid, vervuiling en/of vreemde objecten)